Çiçek Hastalığı

cicek-hastaligiÇiçek hastalığı deride çukurlaşmış yara izleri bıra­karak iyileşen, bulaşıcı, infeksiyöz bir hastalıktır. Et­keni olan çiçek virüsünün iki tipi vardır. Variola ma­jör ve Variola minör adı verilen bu iki tip hastalık birbirine çok benzer, ancak ilkinde ölüm oranı daha fazladır. Hasta kimselerin burun ve boğaz akıntıların­da, deri kabarcıklarında, hastalığın iyileşmesiyle dö­külen yara kabuklarında, idrar ve dışkısında hastalık etkeni olan virüs bulunur. Hastalık, bu kaynakların herhangi birinden yayılır ve bağışıklığı olmayan kim­selere kolayca ve hızla bulaşır. Eskiden geniş kitlelere yayılırken zamanımızda aşılanma ve hijyenik şart­ların iyileşmesiyle olay sayısı azalmış, hatta hastalık yok edilmiş sayılır. Hastalığın kuluçka süresi 8-12 gündür. Baş ağrısı, titreme, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, yüksek ateş, çocuklarda bunlara ek olarak ka­sılmalar ve kusmalarla başlar.

Bu arada 3-4. gün içinde yüzde ve bileklerde küçük kırmızımsı sivilce­ler görülür. Sivilceler hızla, kol, bacak ve vücuda yayılır. Bunlar 1-2 günde kabarır ve 7-8 günden iti­baren kuruyarak kabuklaşmaya başlarlar. Ağız-boğaz mukozalarında, konjoktivalarda kulakta bile bulunur­lar. Yüz ve göz kapakları şişer. 3-4 hafta sonra ka­buklar düşerek yerine çiçeği hatırlatan çukurlaşmış nedbeler bırakırlar. Çiçek bozuğu denen durum bu şekilde meydana gelir. Çiçeğin bronkopnömoni, kon- juktivit, menenjit gibi komplikasyonları vardır. Ayrıca ortakulakta ve gözde sekeller bırakır.

Çok bulaşıcı hastalıklar dan biri olarak bilinen çiçek hastalığında, hastanın çevreyle temasının kesilmesi ve karantinaya alınması esastır. Sadece hastalık dö­neminde değil, uzun iyileşme döneminde de virüs ya­yılabilir. Hastanın elbise, yatak çarşafları, mendilleri veya kullandığı eşyalarla mikrop taşınır. Çiçek has­talığı– geçiren kimseyle temas eden kimse, eğer daha önce çiçek hastalığı geçirmediyse veya 5 yıl öncesine kadar çiçek aşısı olmadıysa aşılanmalıdır. Çiçek aşı­sı hastalığın kuluçka döneminde yapılırsa hastalığı önler veya hafif geçmesini sağlar. Çiçek hastalığı ge­çiren bir kimse hayat boyu bağışıklık kazanır.

Çiçek hastalığından korunmak için kullanılan çiçek aşısını Edward Jenner’in 1796’da bulduğu söylenirse de Lady Mary Montagu’nün 1716 yılında İstanbul’da bulun­duğu sırada İngiltere’ye yazdığı mektuplardan o ta­rihlerde ineklerden elde edilen çiçek aşısının Türkler tarafından başarıyla kullanıldığını öğreniyoruz. Çiçek aşısının sağladığı bağışıklıklar geçicidir ve 5-7 yıllık aralarla aşı tekrarlaması gerekir. İlk aşı 3. ay – 1 yaş arasında, tekrarı 7-11 yaş arasında yapılmalıdır. Has­talığın salgın olduğu bir bölgeye yolculuk yapılacaksa aşılanmak gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir